Information

Populate the side area with widgets, images, and more. Easily add social icons linking to your social media pages and make sure that they are always just one click away.

Poradnik

Śmierć zawsze wiąże się z niedowierzaniem i zaskoczeniem. Jednak, pomimo wielu trudnych emocji, które pojawiają się w takim momencie, muszą Państwo podjąć konkretne działania. Poniżej krótko przedstawiamy kolejne etapy postępowania w pierwszych chwilach po śmierci Bliskiej Osoby.

1. Jeśli śmierć nastąpiła w domu – należy wezwać lekarza, aby stwierdził zgon i wystawił kartę zgonu. Może to być lekarz rodzinny, który dbał o zdrowie Zmarłego w ostatnim czasie przed śmiercią, może to być też lekarz z pogotowia ratunkowego (wtedy należy zadzwonić pod numer 999, 112 lub inny – lokalny – numer pogotowia). Jeśli natomiast zgon nastąpił w szpitalu – kartę zgonu wystawia lekarz opiekujący się chorym w szpitalu.

Karta zgonu to dokument, na podstawie którego można zlecić transport ciała Zmarłego. Jest też podstawą do wystawienia aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego. UWAGA karta zgonu, to nie to samo co akt zgonu. Ten drugi wystawiany jest w urzędzie stanu cywilnego na podstawie karty zgonu wystawionej przez lekarza.

2. Po otrzymaniu od lekarza karty zgonu należy zadzwonić do Zakładu Pogrzebowego „Pawlak”, któremu mogą Państwo zlecić eksportację (przewóz zwłok) do domu pogrzebowego. Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów: 62 730 08 63 lub 691 777 682 gotowi służyć naszym doświadczeniem. Pragniemy od pierwszych chwil po śmierci bliskiej osoby otoczyć Państwa troską i bezpieczeństwem.

3. Po otrzymaniu od lekarza karty zgonu należy zarejestrować zgon we właściwym co do miejsca zgonu Urzędzie Stanu Cywilnego. Do tego potrzebować będą Państwo kartę zgonu wystawioną przez lekarza, dowód osobisty osoby zmarłej, oraz dowód osobisty najbliższego członka rodziny zmarłego. Prosimy pamiętać, że tą czynność mogą Państwo również zlecić naszym pracownikom.

4. Ważnym punktem w całym procesie organizacji pogrzebu jest ustalenie daty i godziny pogrzebu w tym celu należy udać się do biura parafialnego i ustalić dogodny dla Państwa termin z księdzem. Będziemy wdzięczni, jeśli przed wizytą w parafii zadzwonią Państwo do nas w celu upewnienia się, że we wstępnie ustalonym przez Państwa terminie będziemy wstanie zorganizować Państwu ceremonię na cmentarzu.

4. Następnie należy udać się do jednego z naszych punktów obsługi klienta:

  • Ostrzeszów Pl. Borek 13
  • Olszyna 82 k. Ostrzeszowa

z następującymi dokumentami:

  • aktem zgonu, lub jeśli nie został wydany kartą zgonu, którą wystawił lekarz stwierdzający zgon
  • dowodem osobistym osoby zmarłej
  • dowodem osobistym jej współmałżonka, lub najbliższej osoby zmarłego
  • zaświadczeniem z zakładu pracy, jeśli Zmarły był osobą pracującą
  • legitymacją emeryta – rencisty jeśli Zmarły był emerytem lub rencistą.
  • aktem małżeństwa, jeśli pochówkiem zajmuje się współmałżonek, aktem urodzenia jeśli pochówkiem zajmują się dzieci zmarłego.

4. Zakład Pogrzebowy „Pawlak” oferuje Państwu kompleksowe wsparcie w dopełnieniu wszelkich formalności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w celu uruchomienia procedury, która pozwoli na otrzymanie zasiłku pogrzebowego.

5. W czasie rozmowy z naszymi kompetentnymi i doświadczonymi pracownikami ustalą Państwo wszystkie – nawet najdrobniejsze – detale pochówku i samej uroczystości pogrzebowej. Do najważniejszych ustaleń należy sprecyzowanie formy pochówku (tradycyjny/kremacyjny), formy obrzędowej (religijny/świecki), miejsca pochówku (cmentarz, kościół), wybór trumny lub urny oraz innych akcesoriów pogrzebowych.